Regulamin

Regulamin obowiązujący w odniesieniu do umów zawartych do dnia 24.07.2023 (włącznie) można znaleźć tutaj.
Regulamin obowiązujący w odniesieniu do umów zawartych od dnia 25.07.2023 do 31.12.2024 znajduje sie tutaj.
Regulamin obowiązujący w odniesieniu do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2024 znajduje się tutaj.

Regulamin obowiązujący w odniesieniu do umów zawartych od dnia 26 stycznia 2024 znajduje się tutaj (trwały nośnik) oraz poniżej

§ 1. Informacje o sklepie internetowym

1. Sklep działa pod adresem www.pasnyburiat.pl.
2. Sklep jest prowadzony przez Wydawnictwo Paśny Buriat Piotr Brysacz z siedzibą w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82, 16-400 Suwałki, NIP 723 106 92 83, reprezentowane przez właściciela, Piotra Brysacza.
3. Sklep prowadzi sprzedaż książek, audiobooków, ebooków, a także innych produktów, które znajdują się w ofercie Wydawnictwa Paśny Buriat.
4. Kontakt: pasny.buriat@gmail.com, telefon: +48 502566520;
5. Nr konta: 71 1090 2040 0000 0001 3647 2922.

§ 2. Zasady zakupów i płatności
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów oferowanych przez Wydawnictwo Paśny Buriat za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty są stosownie opisane. Zawierają informacje o cenie książki/ebooka/audiobooka/innych produktów znajdujących się w ofercie sklepu.
3. Zakupów można dokonać po umieszczeniu produktów w Koszyku. Koszyk zawiera podgląd produktów, które zostały dodane przez kupującego. W każdej chwili można sprawdzić jego zawartość, odejmować lub dodawać produkty.
4. Dane do faktury lub rachunku uzupełnia się w trakcie dokonywania zakupu, w specjalnych, osobnych rubrykach.
5. Kupując bezpośrednio w naszym sklepie (lub poprzez aukcje Allegro) Klient (Kupujący) automatycznie udziela Sklepowi (Sprzedającemu) pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
6. Informacje o produktach w sklepie Wydawnictwa Paśny Buriat nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Sklep zawiera wykaz dostępnych produktów. Ceny są podane w złotych polskich.
8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Zakupów można dokonać bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w sklepie.
10. Aby złożyć zamówienie, należy uzupełnić formularz, który zawiera informacje o liczbie produktów, sposobie zapłaty, dane kupującego, adresy wysyłki. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
11. Klient przed dokonaniem zakupu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.
12. Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres mailowy, który podał w formularzu. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty klienta sklepu. Od momentu potwierdzenia zamówienia między sklepem a klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży. Płatności zrealizowane wcześniej będą traktowane jako przedpłata w ramach tejże umowy.
13. Sklep wystawia paragon na zamówione produkty. Na życzenie klienta, wyrażone poprzez oznaczenie odpowiedniego punku w ww. formularzu, wystawia fakturę Vat.
14. Złożenie zamówienia obliguje do zapłaty. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem serwisu PayU oraz Przelewy24 oraz przelewem tradycyjnym bezpośrednio na numer konta wydawnictwa: 71 1090 2040 0000 0001 3647 2922 (w tym przypadku Klient zobligowany jest podać tytułem przelewu numer zamówienia).
15. Rezygnacja bądź zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury; w celu zmiany lub rezygnacji należy pisać na adres: pasny.buriat@gmail.com
16. Koszty przesyłki są podawane odrębnie.

§ 3. Terminy dostawy
1. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż dwa dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej.
2. Wydawnictwo Paśny Buriat zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z podania przez Klienta sklepu nieprawidłowego lub niepełnego adresu.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu konsumentem zgodnie z treścią ww. ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towarów zamówionych w sklepie Wydawnictwa Paśny Buriat, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi pod wskazany przez niego adres.
2. W razie prawidłowego odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane podczas zakupu towaru.
3. By nastąpiło odstąpienie od umowy, Klient zobowiązany jest do:
a) wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Wydawnictwa: ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82, 16-400 Suwałki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
b) do zwrotu na własny koszt nieuszkodzonego i niewybrakowanego towaru w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient odpowiada za stan towaru od chwili dostarczenia przez firmę kurierską lub pocztową zamówionego w Sklepie towaru.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawa konsumenta, w szczególności w zakresie umów:
a). o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5. Koszty wysyłki
1. Sklep pobiera opłatę za wysłanie przesyłki w wysokości zależnej od opłat, które nalicza Poczta Polska lub kurier. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia. Może ulec zmianie.
2. PayU i Przelewy24 nie są stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem.

§ 6. Reklamacje
1. W przypadku wykrycia wad zakupionych produktów lub niezgodności z opisem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W ramach reklamacji Klient może domagać się wymiany produktu na pozbawiony wad lub odstąpić od umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, należy odesłać towar wraz ze stosownym opisem wady lub braku na adres Wydawnictwa z dopiskiem REKLAMACJA.
3. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z wadliwym lub wybrakowanym towarem.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych Klienta jest właściciel Wydawnictwa Paśny Buriat Piotr Brysacz, z siedzibą w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82, 16-400 Suwałki.
2. Sklep nie udostępnia danych Klienta w celach marketingowych.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas zainicjowania procesu zamówienia na towary i/lub usługi informacyjne o działalności wydawnictwa (wydarzenia, nowości) i tylko na ich potrzeby. Dane pochodzą z formularza, który Klient uzupełnia dobrowolnie podczas inicjowania zakupu lub podczas procesu rejestracji na stronie Sklepu.
4. Klient ma wgląd do swoich danych w panelu Moje konto. Może je uzupełniać lub zmieniać.
5. Dane są przechowywane oraz zabezpieczane zgodnie z przepisami prawa, tj. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. Ochrona praw autorskich
1. Ze względu na ochronę praw autorskich i pokrewnych, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o sprzedaży oferowanych produktów do celów zawodowych lub związanych z działalnością gospodarczą, w tym do ich późniejszej odsprzedaży.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2024 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Postanowienia Regulaminu nie odnoszą się do osób nie będących konsumentami w myśl ww. ustawy.