Klauzule informacyjne

A. Klauzule informacyjne dla osób otrzymujących informacje handlowe (marketing)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Paśny Buriat Piotr Brysacz ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82, 16-400 Suwałki. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym pasny.buriat@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem oraz podmioty przetwarzające
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania swojej zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości przesłania informacji handlowej

B. Klauzule informacyjne dla Klientów oraz Kontrahentów sklepu Wydawnictwa Paśny Buriat, pasnyburiat.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Paśny Buriat Piotr Brysacz ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82, 16-400 Suwałki. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym pasny.buriat@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna: – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy – Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej
3) Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu wyrejestrowania ze sklepu Wydawnictwa Paśny Buriat, pasnyburiat.pl
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy