Polityka prywatności

Polityka prywatności pasnyburiat.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze na przykład założenia konta, złożenia zamówienia czy innej aktywności w sklepie pasnyburiat.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
b. wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
c. wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
d. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
f. dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

I. Kto jest administratorem danych osobowych pasnyburiat.pl?

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jest:
Wydawnictwo Paśny Buriat Piotr Brysacz
ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82
16-400 Suwałki

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w pasnyburiat.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
a. Certyfikat SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a pasnyburiat.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
b. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy pasnyburiat.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
c. System IT pasnyburiat.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w pasnyburiat.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane zapamiętane w pasnyburiat.pl.

W trakcie rejestracji prosimy jedynie o Twój e-mail, który jest niezbędny do logowania na stronie sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem z pasnyburiat.pl.

2. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych w Koncie Klienta.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
b. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, w przypadku zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres e-mail jest niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem pasnyburiat.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
b. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie faktury prosimy dodatkowo o podanie:
a. pełnej nazwy firmy – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
b. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
c. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez pasnyburiat.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
a. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
– Poczta Polska
– InPost, operator paczkomatów
b. adres e-mail przekazywany jest:
– PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu PayU w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).
– PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu przelewy24.pl w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez pasnyburiat.pl.

Pasnyburiat.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
– PayPro S.A., operatora serwisu przelewy24.pl
– PayU S.A., operatora serwisu payu.pl

3. Subskrypcja marketingowa

Zapis do darmowego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail korzystając z formularza zapisu na stronie pasnyburiat.pl lub w procesie składania zamówienia. Prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez pasnyburiat.pl i następujące podmioty:
a. MailerLite, operatora serwisu mailerlite.com

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na pasnyburiat.pl

1. pasnyburiat.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta pasnyburiat.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze stron. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany żeby np. wyświetlać Ci rekomendacje produktowe, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. pasnyburiat.pl (cookies)

Strona pasnyburiat.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania serwisu do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje cookies do:
a. zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
b. tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz poprawiania funkcjonowania pasnyburiat.pl dla promocji produktów własnych.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z pasnyburiat.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w pasnyburiat.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez pasnyburiat.pl źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania pasnyburiat.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w pasnyburiat.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Więcej o cookies możesz dowiedzieć się ze strony: https://wszystkoociasteczkach.pl/

4. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług na pasnyburiat.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Wydawnictwo dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

V. Zmiana polityki bezpieczeństwa pasnyburiat.pl

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania pasnyburiat.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://pasnyburiat.pl/polityka-prywatnosci

VI. Kontakt

Wydawnictwo Paśny Buriat (pasnyburiat.pl) kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 502-566-520 lub e-mail pasny.buriat@gmail.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 502-566-520 lub e-mail pasny.buriat@gmail.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Wydawnictwo Paśny Buriat
Piotr Brysacz
ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82
16-400 Suwałki